GROUPE D’ACTION « Fairtrade Gemeng »

AKTIOUNSGRUPP “Fairtrade Gemeng”

Interesséiert eis Welt e bësse méi gerecht ze maachen ?
Da schreift Iech an !

D’Gemeng Mäerzeg ass eng “Fairtrade Gemeng”. Si verpflicht sech Produiten aus dem fairem Handel a nohaltegem Ubau anzekafen. De Fairtrade Aktiounsgrupp huet d’Aufgab de Kaf vun Fairtrade-Produiten ze promouvéieren an den Engagement vun der Gemeng ze ënnerstëtzen.

Den Aktiounsgrupp ass op fir all interesséierte Bierger!

D’Kandidaturen si bis den 11.03.2024 op der Gemeng ofzeginn (population@mertzig.lu).

GROUPE D’ACTION « Fairtrade Gemeng »

Intéressé(e) à rendre le monde un peu plus juste ?
Alors inscrivez-vous !

La Commune de Mertzig est une commune « Fairtrade ». Elle s’engage à acheter des produits issus d’un commerce équitable et d’une production durable. Le Groupe d’action « Fairtrade » a comme vocation de promouvoir l’achat de produits « Fairtrade » et de soutenir l’engagement de la Commune.

Le Groupe d’action est ouvert à tout citoyen intéressé !

Les candidatures sont à introduire à la Commune de Mertzig pour le 11.03.2024 au plus tard (population@mertzig.lu).

Avis au public

Projet « Fairtrade Wall »

Eis grouss Mauer op der „Aler Schoul“ krut en neit Gesiicht: d’Aminata Temi, eng Kakaoproduzentin vun der Côte d’Ivoire.

E lokalen an ee regionalen Kënschtler – de Jean-Claude Schmitz a Charel Bleser – hunn de Päischtweekend hir Spraydousen a Kreativitéit ganz dem Thema “Fairtrade” dediéiert.

Den artistesche Projet vun der “Fairtrade Wall” ass eng Initiativ vun der ONG Fairtrade Lëtzebuerg, déi am Kader vum Kulturjoer 2022 a vum 30. Anniversaire vu Fairtrade zu Lëtzebuerg entstan ass.

Déi eenzel Realisatiounen op verschiddene Maueren am Land, dorënner Mäerzeg, sensibiliséieren fir de fairen Handel, méi Gerechtegkeet a fir de Respekt vun de Mënscherechter an de Liwwerketten op dëser Welt.

Weider Informatiounen


Panneau d’information

Dësen Informatiouns-Panneau kënnt bei déi grouss Mauer stoen a gëtt déi néideg Explikatiounen zu dësem Projet.

Aminata Temi - Productrice de cacao Fairtrade en Côte d'Ivoire.

Passionnée par l’agriculture, la jeune femme met ses connaissances au service de sa coopérative et de sa communauté. Elle s’engage pour une meilleure inclusion et considération des jeunes.

Fairtrade – NEWS #01

Fairtrade – NEWS #01, les sujets traités :

  • Ethischer Welthandel – Eine Alternative zum Globalen Kapitalismus? Interview mit Christian Felber, Gründer der Gemeinwohl Ökonomie Bewegung.
  • 20 % mehr! Bessere Einkommen für Kakaobauern dank höherem Fairtrade-Mindestpreis.
    • Was bedeuten die Änderungen für Kakaoproduzenten?
  • Lëtz’Step to Fairtrade 06-19.05.2019 – Mobilisez-vous pour un monde équitable !
  • #FairFriday, participez le 17 Mai 2019 !
  • Envie de mode éthique ? Save the date : Fair Fashion Days, du 5 au 7 avril.
  • Les nouveaux produits Fairtrade sur le marché luxembourgeois
Aller au contenu principal