De Mäerzeger Steen

Dokumentarfilm iwwert de Mäerzeger Steen (2017)

Et wierke mat:

  • D’Kanner aus der Maison Relais vu Mäerzeg
  • Aly Schreiner,
  • John Gilson,
  • Marc Büchler,
  • Pit Schaus,
  • Claude Staudt

Voice-Over: Jean-Claude Schmitz

Moderatioun an de Steekaulen: Änder Erpelding

Aller au contenu principal