Gemeng Mäerzeg
Bienvenue sur le site de l'Administration communale
Précédent
Suivant

Actualités

SIDEC – Consignes de tri

LU – Den Offallsyndikat SIDEC huet eis des “Sortieranleitung” matgedeelt.  FR – Le Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets (SIDEC) nous a transmis les «consignes de tri » en annexe.

Lire plus »

SIDEC-Reform

LU – Léif Matbiergerinnen a Matbierger, Wéi den Offalsyndikat SIDEC an d’Gemeng Iech scho matgedeelt hunn huet d’Neiorganisatioun vun der ëffentlecher Offallsammlung duerch déi aktuell Covid-19 Pandemie ee klenge Retard kritt.Leider sinn doduerch Onstëmmegkeeten an eisem Offallkalenner entstan.Heimadder deelen mir Iech (ënnert dem Artikel) de korrekte Planning vun der Offallsammlung mat, deen ab dem 1.

Lire plus »

Primes et subsides aux ménages

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, Mir informéieren Iech dass de Gemengerot an der Sëtzung vum 25. Juni an dem 4. August 2020 nei Primme gestëmmt huet. Dorënner fale Primmen déi zur Promotioun vun erneierbaren Energien solle bäidroen wéi awer och zur Senkung vum Energieverbrauch. Ënnert anerem si Primme fir Schüler a Studenten agefouert ginn. D’Formularen sinn

Lire plus »

Refonte du PAG

Maison communale

Repair Café - Ateliers

Evènements à venir

QUAND: 3 octobre @ 14:00 - 17:00 CEST
QUAND: 6 octobre @ 08:50 - 09:30 CEST
QUAND: 27 octobre @ 08:50 - 09:30 CET

Galerie