Avis au public – Bois de chauffage

D’Gemeng Mäerzeg proposéiert senge Bierger all Joer Brennholz aus de Mäerzeger Bëscher. Momentan bitt de Mäerzeger Bësch awer ze wéineg Holzaschlag, esou dass déi maximal Unzuel u Kouerten net duer geet fir der grousser Nofro entgéint ze kommen.

Am deem Kader gëtt versicht den Impakt vun der Holznotzung op den Bësch ze minimiséieren. Esou dass et dëst Joer net méiglech ass Brennholz bei der Gemeng ze bestellen.

Chaque année, la Commune de Mertzig offre à ses citoyens la possibilité de passer une commande de bois de chauffage. Malheureusement, suite à la régression du volume de bois dans les forêts de Mertzig, la Commune n’est pas en mesure de fournir un nombre suffisant de cordes de bois de chauffage.

 Dans ce cadre, l’objectif est de minimiser l’impact de l’exploitation du bois dans la forêt communale. Par conséquent, la commande de bois de chauffage auprès de la Commune n’est pas possible cette année.

Aller au contenu principal