Réunion du Conseil communal

Mairie 22 Rue Principale ,Mertzig

Le Conseil communal se réunit en date du mercredi, 07 décembre 2022 à 08h00 pour délibérer sur les points suivants: Tableau de préséance Approbation : de subsides de subsides extraordinaires pour associations locales Organisation scolaire 2022/23 - Plans de surveillance Enseignement musical 2022/23 - Organisation scolaire rectifiée Convention - Avenant Confirmation de plusieurs règlements temporaires de ... Lire la suite

Afterwork

Centre Turelbaach 22 Rue Principale ,Mertzig

Wantermaart

Centre Turelbaach 22 Rue Principale ,Mertzig

Réunion du Conseil communal

Mairie 22 Rue Principale ,Mertzig

Le Conseil communal se réunit en date du mercredi, 14 décembre 2022 à 16h30 pour délibérer sur les points suivants: Approbation : du financement d’un apport en capital – Syndicat intercommunal « DEA » de la convention « Alliance pour le Climat » de décisions de principe dans le cadre du « Pacte Nature » Aménagement communal Décision de principe concernant le ... Lire la suite

Wanterconcert

Centre Turelbaach 22 Rue Principale ,Mertzig

Al Schoul // Gedankekëscht – Iddienatelier 

Centre Turelbaach 22 Rue Principale ,Mertzig

LU Déi al Schoul am Häerz vu Mäerzeg gëtt d’nächst Joer en Tiers-Lieu, an Dir kënnt Ärer Gemeng Är Iddien, Virschléi a Propositiounen am Kader vun der Biergerbedeelegung « Gedankekëscht® - Iddienatelier » matdeelen. Gitt op www.gedankekescht.lu a spillt bei eisem Online-Spill bis de 17. Dezember mat a gewannt, mat e bësse Chance, ee Fairphone® ! ... Lire la suite

St Sylvestre – feux d’artifice interdits

Commune Mertzig

Freedefeier verbueden! D’Gemeng Mäerzeg rappeléiert dass d’Schéisse vu Freedefeier a Knupperten verbueden ass um Territoire vun der Gemeng, aus Respekt a Schutz vu Mënsch, Déier an der Ëmwelt. Dëse Verbuet baséiert um Artikel 30 vum generelle kommunale Policereglement dat zënter dem 1. Juli 2019 a Kraaft ass. Mir soen Iech Merci fir Äert Verständnis a ... Lire la suite

Aller au contenu principal