Bicherbus

Mertzig Mertzig, Luxembourg

St Sylvestre – feux d’artifice interdits

Commune Mertzig, Luxembourg

Freedefeier verbueden! D’Gemeng Mäerzeg rappeléiert dass d’Schéisse vu Freedefeier a Knupperten verbueden ass um Territoire vun der Gemeng, aus Respekt a Schutz vu Mënsch, Déier an der Ëmwelt. Dëse Verbuet baséiert um Artikel 30 vum generelle kommunale Policereglement dat zënter dem 1. Juli 2019 a Kraaft ass. Mir soen Iech Merci fir Äert Verständnis a ... Lire la suite

Bicherbus

Mertzig Mertzig, Luxembourg

Liichtmëssdag

Mertzig Mertzig, Luxembourg

Opgepasst, d'Kanner gi liichten. Passt Äer Vitesse w.e.gl. un!

Réunion du Conseil communal

Mairie 22 Rue Principale, Mertzig, Luxembourg

Le Conseil communal se réunit en date du mercredi, 08 février 2023 à 16h30 pour délibérer sur les points suivants: Approbation d’une convention de titres de recettes Confirmation d’un règlement temporaire de circulation Aménagement communal Approbation de plusieurs projets de morcellement Approbation d’un devis – Rue de Michelbouch Approbation du « PAP – Rue de Dellen » ... Lire la suite

Kannerfuesbal

Centre Turelbaach 22 Rue Principale, Mertzig, Luxembourg

Bicherbus

Mertzig Mertzig, Luxembourg
Aller au contenu principal