Super Senior – De schoulesche Begleedungservice

Aërt Kand huet Schwieregkeeten a verschiddene Fächer. Et kritt sech net richteg organiséiert an huet déi ideal Method nach net fonnt, fir ze léieren oder et traut sech wéineg zou. Dir hutt net genuch Zäit / Méiglechkeeten, fir Äert Kand ze ënnerstëtzen oder dir kritt iech an d`Hoer, wann dir zesumme léiert.
Fannt eng effikass Léisung: Senioren, déi Nohëllefstonne ginn !

Wie si mir ?

E Service fir Nohëllefstonnen, koordinéiert vum MEC asbl, mat motivéierte Senioren, déi eng extra Formatioun gemaach hunn, an déi Loscht hunn hiert Wësse weiderzeginn a mat Kanner aus dem Fondamental, déi Problemer mam Léierstoff an der Schoul hunn, ze schaffen.

Wéi funktionéiert de Service ?

  • E Rendez-vous tëscht dem MEC asbl, den Elteren an dem Kand fir zesummen ze definéieren, wéi a wou d’ Nohëllefstonne stattfannen
  • Duerno gëtt eng Entrevue tëscht dem MEC asbl, den Elteren, dem Kand an dem Senior organiséiert
  • Eng professionell Begleedung vun den Aktivitéiten
  • D’Eltere bezuelen eng Bedeelegung vun 10.- Euro pro Seance (1 Stonn), Leit déi Sozialhëllef bezéien, bezuele 5.- Euro

Nohëllefstonne vu Seniore fir Kanner: eng Offer, déi nëmme Virdeeler huet!!

  • Senioren hu vill Liewenserfarung an Tricken, déi se gäre mat de Kanner deelen
  • Senioren hu méi Gedold
  • Senioren hu méi Zäit an ëmmer en oppent Ouer
  • D’Kand kritt méi Selbstvertrauen a seng Fäegkeeten
  • D’Nohëllefstonne fannen an engem neutrale Kader statt, ouni Alldagsstress a Streidereien

Contact

De schoulesche Begleedungservice gëtt vun der MEC asbl ugebueden an Zesummenaarbecht matt denen 10 Gemengen aus dem Réidener Kanton, an de Gemenge Bissen, Colmer-Bierg a Mäerzeg. 

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35 | 621 66 92 12
info@mecasbl.lu
www.mecasbl.lu

Aller au contenu principal