Leader Projet DigiBeki

Message de la part de De Kär Asbl

LU 

Är Meenung ass eis wichteg!

Beim Leader Projet DigiBeki geet et drëms, de Beki, eist Regionalgeld vum Réidener Kanton, ze digitaliséieren an Iech d’Bezuele mat Ärem Smartphone ze erméiglechen.

Fir dëst optimal ze präparéieren, biede mir Iech ëm Ären Avis. Mir hunn dofir eng Ëmfro opgestallt a géifen eis freeën, wann Dir deelhuele géift. Fir matzemaachen, kënnt Dir einfach de QR-Code hei ënne scannen oder Dir gitt op: https://www.surveymonkey.com/r/bekipay.

Am Viraus, villmools Merci!

FR

Votre avis est important!

Le projet Leader DigiBeki a pour objectif de digitaliser Beki, notre monnaie régionale du canton de Redange et de vous permettre d’effectuer des paiements avec votre smartphone.

Afin de préparer cela de manière optimale, nous vous demandons votre avis. Nous avons donc mis en place un sondage et serions heureux si vous y participiez. Pour participer, scannez simplement le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur: https://www.surveymonkey.com/r/bekipay

D’avance, merci beaucoup !

Aller au contenu principal