Gedankekëscht – Iddienatelier

LU

Déi al Schoul am Häerz vu Mäerzeg gëtt d’nächst Joer en Tiers-Lieu, an Dir kënnt Ärer Gemeng Är Iddien, Virschléi a Propositiounen am Kader vun der Biergerbedeelegung « Gedankekëscht® – Iddienatelier » matdeelen. 

Gitt op www.gedankekescht.lu a spillt bei eisem Online-Spill bis de 17. Dezember mat a gewannt, mat e bësse Chance, ee Fairphone® ! Oder mellt Iech fir de grousse Workshop den 22. Dezember 2022 un! Gitt een Deel vun de Verännerungen am Duerf – ganz am Sënn vum #Gemeinwohl ! #mertzig4all

FR

À partir de 2023, le bâtiment de l’ancienne école primaire de Mertzig sera transformé en Tiers-Lieu. La commune aimerait entendre vos idées, vos propositions et vos remarques concernant ce changement au cœur du village — dans l’esprit du #biencommun !

Allez sur www.gedankekescht.lu et participez à notre jeu en ligne jusqu’au 17 décembre et avec un peu de chance, gagnez un Fairphone® ou inscrivez-vous pour l’atelier d’idées « Gedankekëscht® — Iddienatelier » le 22 décembre 2022 de 18 à 21 heures dans le Centre Turelbaach.

 

Aller au contenu principal