Een Uebstbam fir all Stot

Een Uebstbam fir all Stot aus der Gemeng

Wéi 2020 an 2021, huet d’Gemeng Mäerzeg och dëst Joer een Uebstbam un all Stot offréiert fir bei sech doheem ronderëm d’Haus ze planzen. 

Am Kader vum nationalen Dag vum Bam, kënnen mir duerch dës Aktioun alleguer zesummen d’Biodiversitéit verbesseren.

Merci fir d’Matmaachen. De Bam gëtt ab dem 19. November 2022 ausgeliwwert.

« Un fruitier pour tous les ménages dans la commune »

Comme en 2020 et 2021, à l’occasion de la journée nationale de l’arbre, la commune a offert à chaque ménage un arbre fruitier pour planter autour de la maison.

Grâce à cette action, nous pourrons tous ensemble augmenter la biodiversité.

Merci de votre participation. L’arbre vous sera livré à partir du 19 novembre 2022.

Documents

Aller au contenu principal