Aktioun « Gielt Band »

LU

D’Gemeng Mäerzeg mécht bei der Aktioun « Gielt Band » mat! 

D’Uebstbeem déi Deel vun der Aktioun sinn, stinn am Bongert an der « Säitert ». Hei fannt Dir Äppel-, Biere-, Quetsche, Kiischte- an Mirabellenbeem!

Aktioun „Gielt Band“. Hei ass Plécken erlaabt.

All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten a laanscht d’Landstroossen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken, fir de Jus auszepressen oder domat Kompott oder Gebeess ze kachen.

D’Saach huet awer een Hoken: Plécken, ouni d’Erlabnes vum Proprietär ze hunn, ass verbueden. D’Léisung? D’Aktioun „Gielt Band“, déi de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung zesumme mam Syndikat vun de Lëtzebuerger Stied a Gemengen (Syvicol) an d’Liewe geruff huet.

D’Gemenge kënnen – mat engem giele Band – déi Uebstbeem zeechnen, déi hinne gehéieren an deenen hir Friichte vun der Ëffentlechkeet gepléckt däerfe ginn. De Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung bedeelegt sech mat deene Beem, déi ënnert senger Opsiicht stinn, un der Aktioun.

Gielt Band: pléckt dëst Uebst!

Wann d’Uebst zeideg ass, fir gepléckt ze ginn, da ginn déi betraffe Beem mat engem giele Band (aus Kotteng, also recycléierbar) markéiert, an duerno ka jiddwereen, ouni de Proprietär virdrun ze froen, dës Friichte gratis fir säi private Gebrauch plécken – woubäi e sech u verschidde Verhalensreegelen hale muss.

Domat bekämpft een net nëmmen aktiv d’Verschwendung vu Liewensmëttel, mee et léiert een och, dës Liewensmëttel wäertzeschätzen. Ausserdeem ass d’Verschaffen an d’Konservéiere vum Uebst eng gutt Manéier, eis Traditiounen an eisen Knowhow um Liewen ze erhalen.

Gielt Band“-Charta fir Leit, déi Uebst plécke wëllen

 • Nëmmen d’Uebst vun engem Bam, dee mat engem giele Band markéiert ass, däerf gepléckt ginn.
 • Et ass verbueden, op de Bam ze klammen oder eng Leeder ze benotzen.
 • De Bam däerf net beschiedegt ginn.
 • D’Uebst ass fir de Privatgebrauch bestëmmt.
 • Pléckt nëmmen déi Quantitéit un Uebst, déi Dir braucht.
 • Hannerloosst d’Natur an deem selwechten Zoustand, an deem Dir se virfonnt hutt.
 • Blockéiert keng Zoufaarten.
 • Dir pléckt op Är eege Verantwortung.

Weider Informatiounen

FR

La Commune de Mertzig participe à l’action « Gielt Band ».

Les arbres fruitiers se trouvent dans le verger dans la Säitert. Vous y trouvez des pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et mirabelliers.

L’action « Gielt Band ». Ici, la cueillette est autorisée.

Les kilos de fruits mûrs qui chaque année pourrissent sous les arbres dans les vergers et le long des routes de campagne, c’est tout simplement du gaspillage. Le remède est facile : ramasser et cueillir ces pommes, poires, prunes etc. et en presser le jus, cuire une compote ou faire de la confiture.

Mais il y a un hic : la cueillette sans autorisation du propriétaire est interdite. La solution ? L’action « Gielt Band » que le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a lancée en collaboration avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol).

Les communes peuvent – à l’aide d’un ruban jaune – signaler les arbres fruitiers dont ils sont les propriétaires et dont les fruits peuvent être récoltés par le public. Le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural participe avec les arbres sous sa tutelle.

Ruban jaune : cueillez les fruits !

La saison des récoltes arrivée, des rubans jaunes (en coton, donc recyclables) seront attachés aux arbres concernés et chacun peut, sans consultation préalable avec le propriétaire et de manière gratuite, faire la cueillette des fruits pour son usage personnel – en respectant la charte de comportement.

De cette façon, on agit activement contre le gaspillage alimentaire et on apprend à valoriser les aliments.

De plus, la transformation et la conservation des fruits sont une occasion pour garder en vie nos traditions et notre savoir-faire. 

Charte « Gielt Band » pour les cueilleurs

 • seul les fruits sur un arbre marqué à l’aide d’un ruban jaune peuvent être cueillis
 • il est interdit de grimper sur l’arbre ou d’utiliser une échelle
 • l’arbre ne doit pas être endommagé
 • les fruits sont destinés à l’usage privé
 • n’emportez que la quantité de fruits dont vous avez besoin
 • laissez la nature dans le même état que vous l’avez trouvée
 • ne bloquez pas les voies d’accès
 • la cueillette se fait sous votre propre responsabilité

Plus d’informations

Bongert « Säitert »

Aller au contenu principal